Guide til undervisning i intraprenørskab

Intraprenørskab handler om at tænke innovativt og handle entreprenant i eksisterende virksomheder og organisationer. Materialet er målrettet dig som underviser på en videregående uddannelse, der ikke før har arbejdet med intraprenørskab. I guiden får du konkrete forslag til, hvordan du kan designe undervisningsforløb med fokus på udvikling af intraprenante kompetencer. Med et læringsdesign i intraprenante kompetencer er det muligt at klæde studerende på til at handle på muligheder, der skaber værdi i organisationer og samfund.

Du finder guiden her