Start Up Programme

Hent materialet her

 

Dette undervisningsmateriale er lavet til undervisere, der gerne vil integrere eller arbejde med entreprenørskabsundervisning og Start Up Programme (SUP) som et element i deres undervisning. Undervisningsmaterialet er fortrinsvist til nye undervisere men også udviklet som inspiration til mere trænede undervisere i programmet.

 

 

 

Undervisningsmaterialet kan anvendes i al undervisning, og vil guide dig som underviser igennem forskellige processer og øvelser, så du og dine studerende kan arbejde entreprenant med fagligheden og deltage i SUPs entreprenørskabskonkurrencer.

 

 

 

SUP kan tilpasses og bruges i forløb med forskelligt formål og af forskellige længder, hvad enten det er en kortvarig camp, et introforløb eller et forløb, hvor SUP er fuldt integreret som en del af studiet.

 

 

 

Formålet med SUP er, at underviseren bruger entreprenørskabsevents og -konkurrencer i deres undervisning curriculært. Men SUP kan også anvendes som et sideløbende forløb af et uddannelsesforløb, eller helt ekstracurriculært. SUP er for uddannelsesforløb og studerende med helt nye ideer. Alle ideer der deltager i Start Up Programme skal være opstået inden for indeværende skoleår.