Start Up Programme

(English below)

 Dette undervisningsmateriale er lavet til undervisere, der gerne vil integrere eller arbejde med entreprenørskabsundervisning og Start Up Programme (SUP) som et element i deres undervisning. Undervisningsmaterialet er fortrinsvist til nye undervisere men også udviklet som inspiration til mere trænede undervisere i programmet.

 

 

Undervisningsmaterialet kan anvendes i al undervisning, og vil guide dig som underviser igennem forskellige processer og øvelser, så du og dine studerende kan arbejde entreprenant med fagligheden og deltage i SUPs entreprenørskabskonkurrencer.

 

 

SUP kan tilpasses og bruges i forløb med forskelligt formål og af forskellige længder, hvad enten det er en kortvarig camp, et introforløb eller et forløb, hvor SUP er fuldt integreret som en del af studiet.

 

 

Formålet med SUP er, at underviseren bruger entreprenørskabsevents og -konkurrencer i deres undervisning curriculært. Men SUP kan også anvendes som et sideløbende forløb af et uddannelsesforløb, eller helt ekstracurriculært. SUP er for uddannelsesforløb og studerende med helt nye ideer. Alle ideer der deltager i Start Up Programme skal være opstået inden for indeværende skoleår.

 

 

Download

 

 

This education material is aimed at teachers who want to implement or work with entrepreneurship education and Start Up Programme (SUP) as part of their teaching. The teaching material is primarily meant for new teachers but is also developed to inspire experienced teachers of the programme.

 

 

The teaching material can be used in the teaching of all subjects. We will guide you as teacher through different processes and exercises in order that you and your students can work entrepreneurially with the subject knowledge and participate in Start Up Programme’s competitions.

 

 

SUP can be adapted to and used in courses with different goals and of different lengths, whether it is a short camp, an introductionary course, or a course in which SUP is fully implemented as part of the education.

 

 

The purpose of SUP is that the teacher can use entrepreneurial events and competitions as part of his or her curricular teaching. SUP can also be used as a programme running in parallel with the curricular teaching, or it can be used as a completely extracurricular programme. SUP is targeted educational programmes and students with completely new ideas. The ideas that are part of Start Up Programme must all have been developed within the current school year.