Viable Growth Model

VIAble Growth Model - en ny model til bæredygtig udvikling af projekter og virksomheder

 

Hent materialet her

 
I mange år har fokusset for forretningsmodeller været økonomisk vækst. Med de udfordringer vi står overfor, nationalt og globalt, er et ensidig fokus på økonomisk vækst forældet. Når der udvikles projekter og virksomheder skal økonomi samtænkes med et socialt og miljømæssigt ansvar.

 

VIAble Growth Model tager udgangspunkt i den oprindelige Grow a Business, og er sidenhen videreudviklet i et samarbejde mellem VIA University College og Worldperfect. Modellen kan bruges i innovation og entreprenørskabsundervisningen, i sparringen med iværksættere og af virksomheder.

 

VIAble Growth Model understøtter VIAs satsning inden for FN´s 17 verdensmål, da man gennem modellen får inspiration til at samtænke sit projekt eller sin idé med verdensmålene.

 

Den samlede publikation finder du på www.viablegrowth.dk.